Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Vršcu


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, decembar 2015. godine Ms Word Pdf
Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, 23.10.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, 11.03.2014. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u 2014. godini, 08.01.2014. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Vršcu za 2014. godinu, 28.11.2013. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Vršcu, 29.07.2010. godine Ms Word Pdf
Kodeks ponašanja državnih službenika, 06.01.2010. godine Ms Word Pdf
Kućni red, 06.01.2010. godine Ms Word Pdf