Kontakti Prekršajnog suda u Vršcu


Prekršajni sud u Vršcu

Prekršajni sud u Vršcu, adresa 26300 Vršac, Vaska Pope 7
PAK 310806


Matični broj: 08896127
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400167

Centrala

Prekršajni sud u Vršcu, telefon 013 836-433
Prekršajni sud u Vršcu, faks 013 832-227
Prekršajni sud u Vršcu, e-mail prekrsajnisudvrsac@live.com

Odeljenje suda u Beloj Crkvi

Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, adresa 26340 Bela Crkva, Jovana Cvijića b.b.
PAK 314211


Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, telefon 013 851-566
Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, faks 013 851-566
Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, e-mail sprekbc@gmail.com

Odeljenje suda u Plandištu

Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, adresa 26360 Plandište, Vojvode Putnika 53
PAK 316016


Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, telefon 013 861-160
Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, faks 013 861-160
Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, e-mail psudplandiste@gmail.com