Rad sudske prakse Prekršajnog suda u Vršcu


Za sudiju sudske prakse određena je sudija Tatjana Nikolić.

Zadatak sudske prakse je saradnja sa odeljenjem sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda u cilju ostvarivanja jedinstvene pravne zaštite građana Republike Srbije pred prekršajnim sudovima.
Sudija sudske prakse je u obavezi da najmanje jednom mesečno održava konsultacije o kojima se vodi zapisnik i primerak zapisnika dostavlja sudskoj upravi u sedištu suda, da bi se zauzeti stavovi razmatrali na redovnim sednicama svih sudija.