• Prekršajni sud u Vršcu

  Prekršajni sud u Vršcu

  Prekršajni sud u Vršcu, adresa 26300 Vršac, Vaska Pope 7
  Prekršajni sud u Vršcu, telefon 013 836-433
  Prekršajni sud u Vršcu, faks 013 836-433
  Prekršajni sud u Vršcu, e-mail prekrsajnisudvrsac@live.com
  Matični broj: 08896127 PIB: 106400167

  Predsednik suda
  Lućijan Berlovan

 • Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi

  Prekršajni sud u Vršcu

  Odeljenje suda u Beloj Crkvi

  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, adresa 26340 Bela Crkva, Jovana Cvijića b.b.
  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, telefon 013 851-566
  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, faks 013 851-566
  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Beloj Crkvi, e-mail sprekbc@gmail.com

  Zamenik predsednika suda
  Ruzmarinka Kornić

 • Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu

  Prekršajni sud u Vršcu

  Odeljenje suda u Plandištu

  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, adresa 26360 Plandište, Vojvode Putnika 53
  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, telefon 013 861-160
  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, faks 013 861-160
  Prekršajni sud u Vršcu, Odeljenje suda u Plandištu, e-mail psudplandiste@gmail.com

  Zamenik predsednika suda
  Mila Vejin

Isključi nasilje