Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Vršcu


Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.


Sudijski pomoćnici u Prekršajnom sudu u Vršcu:

Sedište suda

1. Rodika Điban i
2. Slavica Georgijevski

3. Slavica Georgijevski će po potrebi i po nalogu predsednika suda raditi i u sedištu i u odeljenjima suda u Beloj Crkvi i Plandištu.