Sudije Prekršajnog suda u Vršcu


Raspored sudija u sedištu


1. Lućijan Berlovan, predsednik suda
2. Mila Vejin, zamenik predsednika suda
3. Tatjana Nikolić Tadić

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje suda u Beloj Crkvi

4. Ruzmarinka Kornić, zamenik predsednika suda

Odeljenje suda u Plandištu

Mila Vejin