Portparol Prekršajnog suda u Vršcu


Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Lućijan Berlovan.

Tehničko lice za kontakt, upravitelj pisarnice Jelena Munćan.

Prekršajni sud u Vršcu 013 836-433
Prekršajni sud u Vršcu prekrsajnisudvrsac@live.com