Informator o radu Prekršajnog suda u Vršcu

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Vršcu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Vršcu
Adresa Prekršajnog suda u Vršcu Vaska Pope 7, 26300 Vršac
PAK 310806
Matični broj: 08896127
PIB: 106400167
Telefon Prekršajnog suda u Vršcu 013 836-433
e-mail Prekršajnog suda u Vršcu prekrsajnisudvrsac@live.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Vršcu ažuriran 20.03.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Vršcu ažuriran 14.02.2011. godine Ms Word Pdf