Судије Прекршајног суда у Вршцу


Распоред судија у седишту


1. Лућијан Берлован, председник суда
2. Мила Вејин, заменик председника суда
3. Татјана Николић Тадић

Распоред судија у одељењима


Одељење суда у Белој Цркви

4. Рузмаринка Корнић, заменик председника суда

Одељење суда у Пландишту

Мила Вејин