Контакти Прекршајног суда у Вршцу


Прекршајни суд у Вршцу

Прекршајни суд у Вршцу, адреса 26300 Вршац, Васка Попе 7
ПАК 310806


Матични број: 08896127
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400167

Рачуноводство

Шеф финансијске службе
Прекршајни суд у Вршцу, e-mail p.sud.vrsac.racunovodstvo@gmail.com

Одељење суда у Белој Цркви

Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, адреса 26340 Бела Црква, Јована Цвијића б.б.
ПАК 314211


Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, телефон 013 851-566
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, факс 013 851-566
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, e-mail sprekbc@gmail.com

Одељење суда у Пландишту

Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, адреса 26360 Пландиште, Војводе Путника 53
ПАК 316016


Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, телефон 013 861-160
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, факс 013 861-160
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, e-mail psudplandiste@gmail.com