Одељења Прекршајног суда у Вршцу


Одељење суда у Белој Цркви


Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, адреса Јована Цвијића б.б., 26340 Бела Црква
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, телефон 013 851-566
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, факс 013 851-566
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, e-mail sprekbc@gmail.com


Одељење суда у Пландишту


Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, адреса Војводе Пуника 53, 26360 Пландиште
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, телефон 013 861-160
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, факс 013 861-160
Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, e-mail psudplandiste@gmail.com