Портпарол Прекршајног суда у Вршцу


Функцију портпарола суда обавља председник суда Лућијан Берлован.

Техничко лице за контакт, управитељ писарнице Јелена Мунћан.

Прекршајни суд у Вршцу 013 836-433
Прекршајни суд у Вршцу prekrsajnisudvrsac@live.com