Правилници и акти Прекршајног суда у Вршцу


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, децембар 2015. године Ms Word Pdf
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, 23.10.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, 11.03.2014. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у 2014. години, 08.01.2014. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Вршцу за 2014. годину, 28.11.2013. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Вршцу, 29.07.2010. године Ms Word Pdf
Кодекс понашања државних службеника, 06.01.2010. године Ms Word Pdf
Кућни ред, 06.01.2010. године Ms Word Pdf