Информатор о раду Прекршајног суда у Вршцу

Основни подаци о Прекршајном суду у Вршцу и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Вршцу
Адреса Прекршајног суда у Вршцу Васка Попе 7, 26300 Вршац
ПАК 310806
Матични број: 08896127
ПИБ: 106400167
Телефон Прекршајног суда у Вршцу 013 836-433
e-mail Прекршајног суда у Вршцу prekrsajnisudvrsac@live.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Вршцу ажуриран 25.11.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Вршцу ажуриран 20.03.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Вршцу ажуриран 14.02.2011. године Ms Word Pdf