Одржан састанак председника суда са замеником директора Д.П. "Други Октобар"

28.10.2014. године, Вршац

Дана 28.10.2014. године је одржан састанак председника суда са замеником директора Д.П. "Други Октобар" у вези рада у јавном интересу.