Održan sastanak predsednika suda sa zamenikom direktora D.P. "Drugi Oktobar"

28.10.2014. godine, Vršac

Dana 28.10.2014. godine je održan sastanak predsednika suda sa zamenikom direktora D.P. "Drugi Oktobar" u vezi rada u javnom interesu.