Održan sastanak predsednika suda sa javnim tužiocem Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, predsednikom...


01.10.2014. godine, Vršac

Dana 01.10.2014. godine je održan sastanak predsednika suda sa javnim tužiocem Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, predsednikom Osnovnog suda u Vršcu, upravnikom Carinarnice Vršac i sa komandirima Pogranične policije Vršac na temu krivičnog dela krijumčarenja.