• Прекршајни суд у Вршцу

  Прекршајни суд у Вршцу

  Прекршајни суд у Вршцу, адреса 26300 Вршац, Васка Попе 7
  Прекршајни суд у Вршцу, телефон 013 836-433
  Прекршајни суд у Вршцу, факс 013 832-227
  Прекршајни суд у Вршцу, e-mail prekrsajnisudvrsac@live.com
  Матични број: 08896127 ПИБ: 106400167

  Председник суда
  Мила Вејин

 • Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви

  Прекршајни суд у Вршцу

  Одељење суда у Белој Цркви

  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, адреса 26340 Бела Црква, Јована Цвијића б.б.
  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, телефон 013 851-566
  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, факс 013 851-566
  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Белој Цркви, e-mail sprekbc@gmail.com

 • Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту

  Прекршајни суд у Вршцу

  Одељење суда у Пландишту

  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, адреса 26360 Пландиште, Војводе Путника 53
  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, телефон 013 861-160
  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, факс 013 861-160
  Прекршајни суд у Вршцу, Одељење суда у Пландишту, e-mail psudplandiste@gmail.com

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача